Płaca minimalna 2017

Od 1 stycznia 2017 w Polsce zmieniło się kilka zasad płacy minimalnej.

Wprowadzono dla pracownika minimalną stawkę miesięczna 2000 zł brutto. Stawka zasadnicza może być niższa, np. 1200 zł brutto, ale ostatecznie po przepracowaniu normalnego wymiaru miesięcznego pracownik musi otrzymać minimum 2000 zł brutto.

Do płacy minimalnej nie wolno wliczyć wynagrodzenia za nadgodziny oraz za prace w porze nocnej.

Dla osób zatrudnionych na umowie-zleceniu lub na własnej działalności gospodarczej jest określona minimalna stawka godzinowa za pracę. Stawka dotyczy tylko zdarzeń pracy (i jazdy u kierowców) – nie jest gwarantowane żadne inne dodatkowe wynagrodzenie (za dyżury, czy pracę w nocy).

Udostępnij: