Polska: Nowe stawki minimalne w 2018 roku

Zgodnie z decyzją ustawodawców w 2018 roku zostanie podniesiona stawka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę do kwoty 2100 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie nadal może zawierać np. stawkę zasadniczą 1000 zł, dodatki za dyżur, premie, wyrównania, itp – wszystko oprócz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz pracę w porze nocnej, odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

Nasi specjaliści wypracowali wspólnie z inspektorami PIP prawidłowe i zgodne z przepisami szczegółowe zasady konstrukcji umowy o pracę i stawki wynagrodzenia uwzględniającej ryczałty za nadgodziny, nocne i dyżury. Dodatkowo uwzględniamy jeśli taka potrzeba odpowiednie składniki dopłat do płac minimalnych UE.

Dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych stawka godzinowa za pracę wyniesie 13,70 zł.

Udostępnij:
Może Ci się spodobać
Rozliczanie płacy minimalnej UE – program SuperTacho
Ogólnie o minimalnej