Finlandia: informacje ogólne o delegowaniu pracowników

Jako kolejny już kraj UE Finlandia wprowadza swoje regulacje związane z oddelegowaniem pracowników na teren Finlandii. Wymogi wchodzą w życie od 1 września 2017, ale zanim wszystko zacznie być egzekwowane można spokojnie dostosować swoje plany i dokumenty do opisanych zasad.

Wg Ustawy Act on Posting Workers nr. 447/2016 w Finlandii jest obowiązek wypłaty płacy minimalnej, powołanie przedstawiciela dla oddelegowania na okresy dłuższe niż 10 dni roboczych. Należy również dokonać zgłoszenia pracownika w systemie internetowym.

 

System zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: [ ZGŁASZANIE FINLANDIA ]

Przedstawicielem może być dowolna osoba lub podmiot znajdująca się na terenie Finlandii upoważniona do odbioru dokumentów i wezwań ze strony urzędników. W praktyce wymogi te i forma kontaktu będzie się jeszcze ustała, nie warto zatem popadać w panikę. Zweryfikowanie faktycznych okresów oddelegowania i ustalenie obowiązku posiadania przedstawiciela w obecnym stanie tych regulacji jest bardzo nieprecyzyjne. O nowszych informacjach będziemy powiadamiać na bieżąco.

 

Kierowca w pojeździe powinien posiadać umowę o pracę i dokument zgłoszeniowy (potwierdzenie).

 

Udostępnij: